Loading...

KÄYTTÖEHDOT

Nämä Käyttöehdot sääntelevät DentalMammoth-käyttöä (“Palvelu”). DentalMammoth on hammasalan ammattilaisille ja opiskelijoille (“Käyttäjä”) tarkoitettu hammaslääketieteen verkkopalvelu (“Palvelu”). Palvelua julkaisee Dental Mammoth Oy (“Toimittaja”).

Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Palvelu voi sisältää pääsyn Internet-sivustoille tai palveluihin, jotka eivät ole osa Palvelua. Käyttäjän pitää lukea ja hyväksyä näin sivustojen ja palveluiden ehdot ennen niiden käyttöä.

Kaikki oikeudet Tietokantaan ja sen sisältöön – mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet – kuuluvat Toimittajalle. Palvelun Käyttäjä ei saa muita oikeuksia kuin näillä käyttöehdoilla hänelle nimenomaisesti myönnettävät oikeudet. Palvelun käyttäjille myönnetään käyttöoikeus päästä Palveluun ja käyttää Palvelua Ehtojen mukaisesti. Palvelun Käyttäjä on velvollinen käyttämään Tietokantaa näiden Ehtojen, lain säännösten ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta Toimittajalle aiheuttamastaan vahingosta, joka aiheutuu käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä.

Palvelu tarjotaan “sellaisena kuin se on”. Toimittaja ei vastaa Palvelun sisällön oikeellisuudesta. Toimittaja ei vastaa vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuu Palvelun sisällön asia- tai teknisistä virheistä. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta Toimittajalle aiheuttamastaan vahingosta, joka aiheutuu Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä.

Toimittajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, jos Käyttäjä rikkoo Palvelusopimusta. Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Toimittaja ilmoittaa muutoksista Palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Toimittajan Palveluun liittyvistä velvoitteista. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muuta tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Palveluun liittyvät erimielisyydet, joita ei pystytä sovittelemaan, ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa..